بسم الله الرحمن الرحیم

دبیر محترم فصلنامه مطالعات عمران شهری

سلام علیکم                                                                                                                         

با تقدیم احترام،تأیید می گردد مقاله با عنوان .............................................................................................................توسط اینجانب ............................................. و با همکاری ......................................................تألیف و به آن فصلنامه ارسال نموده ایم،حاصل تلاش علمی خود وهمکاری فوق الذکر می باشد و مسؤلیت آن را می پذیرم.همچنین بدین وسیله متعهد می شوم این مقاله در هیچ جای دیگری ارسال و منتشر نشده است و اجازه انتشار آن را به نشریه اعلام می دارم.ضمنا در صورت اعتراض هر فرد دیگری نسبت به مالکیت مقاله،آماده پاسخگویی هستم و مسؤلیت آن را کاملا می پذیرم

 

با تشکر    

...................................................

 

فایل تعهدنامه

جستجو

کانال تلگرام فصلنامه

شناسنامه نشریه

♦صاحب امتیاز: دکتر پاکزاد آزادخانی

♦سردبیر : دکتر سعید ملکی

♦مدیرمسئول:دکتر پاکزاد آزادخانی

♦مدیر اجرایی: مهندس سامیه آزادخانی

♦مدیر داخلی:مهندس زهرا عبداللهی پور

♦شاپا الکترونیکی:4735-2588

------------------------------------------

بانک ها و نمایه نامه ها
-گوگل اسکالر

-سیویلیکا

-بانک اطلاعات نشریات کشور(مگیران )
-پایگاه نشریات فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
-پرتال جامع علوم انسانی

شماره ثبت 79529 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخه 96/04/12

 

 

Template Design:ali Group